Menu Sluiten

Nieuws van Speelweek 2011

Het begint al op te schieten, nog ruim twee maandjes en dan is het al vakantie. De leiding is druk bezig om een mooi programma voor de speelweek in elkaar te zetten, maar het is nog niet helemaal rond. Omdat het dit jaar een feestelijk programma wordt om het lustrumjaar te vieren, hebben zij er iets meer werk aan dan normaal… Maar zij hebben er veel plezier in en wij hopen dat jullie weer een feestelijke week gaan krijgen deze zomer!

De inschrijvingen zijn dit jaar weer op school en wel op 15 en 22 juni. Voor die tijd ontvangen jullie een inschrijfformulier die jullie dan vast kunnen invullen. Het inschrijfgeld is €17,50 per kind. Schrijf je dan ook snel in, want ná 1 juli wordt dit €22,50 per kind.

Wij zijn nog op zoek naar sponsoren die een bijdrage willen leveren om er een extra speciale speelweek van te maken dit jaar. Uw bijdrage is van harte welkom en kunt u overmaken op onze bankrekening: 11.95.81.728 bij de Rabobank t.n.v. St. Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug o.v.v. Speelweek 2011.

In de volgende Nieuwsbrug en op onze website vertellen wij jullie wat het thema van dit jaar is!

Groeten namens het bestuur van de Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug