Menu Sluiten

Nieuw bestuur voor Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug

Tijdens de Bonte Avond van de Speelweek 2014 werd afscheid genomen van maar liefst 3 bestuursleden. Agnita van Veldhuizen, Silvia van Veldhuizen en Menno Hulst hebben na jaren van trouwe dienst hun bestuursfuncties binnen de Speelweek neergelegd. Inmiddels is het bestuur aangevuld met maar liefst vier nieuwe bestuursleden. Daarmee is het bestuur klaar voor de Speelweek van 2015.

Het gaat inmiddels ex-bestuurslid Agnita van Veldhuizen wel aan het hart. “Na 14 jaar in het bestuur te hebben gezeten, is het nu echt tijd om te stoppen en mijn taken over te dragen. Ik laat het met vertrouwen achter bij het nieuwe bestuur, maar zal het eerste jaar zeker lastig zijn om me er toch niet mee te gaan bemoeien.” Van Veldhuizen was de laatste jaren tevens ad-interim voorzitter van de Speelweek, omdat deze functie vacant was. In het nieuwe bestuur is deze functie wel vervuld.

Nieuwe bestuursleden
Het reeds zittende bestuur bestaande uit Sylvia Kroone, Marcel van Stek (penningmeester) en Johan Slob, zal zoals gezegd worden versterkt met vier nieuwe leden. De nieuwe bestuursleden zijn Marie-Thérèse Zwanenburg, Rick van Duijn, Patricia en Jannie van der Lelij. Alle leden zijn al vele jaren vrijwilliger bij de Speelweek en dus zeker geen onbekende gezichten. Van de nieuwe bestuursleden zal Rick van Duijn de taak van voorzitter op zich nemen. “Er worden geen ingrijpende dingen veranderd, de Speelweek blijft gewoon de Speelweek zoals het dorp al jaren gewend is. Wel is het streven om de stichting financieel gezond te houden, zodat we nog jarenlang kunnen blijven bestaan.”

De Speelweek vindt in 2015 plaats van maandag 17 tot vrijdag 21 augustus.

Bestuur St Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug