Menu Sluiten

Voorbereidingen Speelweek 2019 van start!

Na een paar maandjes rust is het bestuur van de speelweek in de nieuwe samenstelling in januari begonnen met de eerste voorbereidingen van de speelweek van 2019! Er zijn al een aantal leuke ideetjes, maar die houden we voorlopig nog even onder de pet…

Locatie Speelweekterrein

Er wordt hard gewerkt in De Wijde Wiericke! Sinds vorig jaar kunnen we geen gebruik meer maken van het voormalige trapveldje en zijn we met de speelweek verhuisd naar een ander terrein. Op dit moment bereiden op het oude speelweekterrein de zelfbouwers van het Steenvlinder-project zich voor op de bouw van hun droomhuis. Daarnaast zullen rond april en mei de huizen aan de Steenbakker worden opgeleverd. Ook dit jaar heeft Floor Boer van Boer BV het terrein achter de Gravin Jacobastraat/Steenbakker beschikbaar gesteld aan de speelweek. Daar zijn we ontzettend blij mee! Ook dit jaar zal de speelweek dus neerstrijken aan de westkant van De Wijde Wiericke.

Leiding en andere vrijwilligers

Inmiddels hebben zich al een heleboel vrijwilligers aangemeld om dit jaar (weer) te helpen bij de speelweek. Wij vinden het ontzettend leuk dat er elk jaar weer zo’n grote groep opstaat om dit mooie evenement voor de kinderen van Nieuwerbrug en omstreken te organiseren. Binnenkort zullen alle vrijwilligers de voorbereidingen officieel aftrappen met de jaarlijkse kick-off.

Sponsoring

Elk jaar zijn we weer zeer dankbaar dat er personen en bedrijven zijn die onze speelweek willen sponsoren. Ruim 60 vrijwilligers zetten zich voor en tijdens de speelweek in om voor zo’n 160 kinderen er een onvergetelijke week van te maken! Dit mooie evenement kunnen we niet organiseren zonder die financiële en/of materiële steun. Ook dit jaar hopen we weer voldoende sponsorgelden en materiaal binnen te halen. Zou u onze speelweek ook willen steunen? Dan kunt u contact opnemen met het bestuur via het contactformulier. Op onze website kunt u meer informatie vinden op onze sponsorpagina. Elke bijdrage is van harte welkom! U kunt eventueel ook een financiële bijdrage overmaken naar RABO 0119 5817 28 t.n.v. St. Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug o.v.v. Speelweek 2019. Alvast heel erg bedankt voor uw bijdrage!

Wij kijken in ieder geval al heel erg uit naar de speelweek! U ook? Zet de speelweek maar alvast in uw agenda, dit jaar is de speelweek van 26 t/m 30 augustus.

Het nieuwe speelweekbestuur,
Robert, Koen, Agnita, Sylvia, Patricia, Maarten, Petra, Sharon en Dirk