Nieuwsbericht Speelweek 2011

1 jul

Zijn jullie er al klaar voor? Het is bijna zomervakantie, dus tijd om weer eens wat meer informatie te geven over de speelweek van dit jaar! Voor je het weet is het 8 augustus 2011 en zien we elkaar weer tijdens de 35e speelweek!

Op dit moment dat dit bericht op de website en in de Nieuwsbrug verschijnt, zullen de meesten van jullie zich al hebben ingeschreven op school. Mocht je dit nog niet hebben gedaan, dan kun je je alsnog inschrijven bij Sylvia Reijn, Korte Waarder 41 in Nieuwerbrug. Het inschrijfgeld bedraagt na 1 juli 2011 €22,50 per kind. Het thema is al bekend: HET VOUTE FEEST!

De leiding is al druk bezig om de laatste dingen voor het programma van de speelweek in orde te maken en natuurlijk komt het thema hierin terug. Zoek vast een leuk VOUT pak in de verkleedkist, want op maandag zullen we weer een grote optocht door het dorp houden, waarbij iedereen verkleed zal gaan. Hoe het programma er verder uit zal zien, kunnen jullie in de volgende Nieuwsbrug lezen of op de website. De Speelweek kan natuurlijk niet doorgaan zonder dat wij gesteund worden door sponsors. Mocht u de speelweek een warm hart toedragen en een bijdrage over willen maken dan kan dat natuurlijk! Ons bankrekeningnummer is: 68.44.99.967 t.n.v. Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug, o.v.v. Speelweek 2011. Willen jullie op de hoogte blijven van het laatste nieuws, kijk dan op www.speelweeknieuwerbrug.nl en in de Nieuwsbrug. Ook zijn de foto’s van de afgelopen jaren (t/m 1992) terug te vinden.

Ook de 16+ers van Nieuwerbrug, hou nog zeker de avond van 5 augustus 2011 in jullie agenda, want het dak van de tent gaat er vanaf tijdens DE VOUTE PARTY! De details hiervan vinden jullie in de volgende Nieuwsbrug, maar ook op de website van de speelweek.

Wij hebben er al zin in, we hopen jullie ook!
Namens het bestuur van Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug,
Lianne Verhagen

Nieuws van de Speelweek 2011

12 jun

Nog een maandje… en dan begint de zomervakantie! Velen van jullie hebben daar natuurlijk ontzettend veel zin in en zijn al bezig om alles te plannen voor de speelweek. Bijvoorbeeld met wie je in de hut gaat en of je dit jaar wel wakker kan blijven bij het kampvuur? Maar wat gaan we de andere dagen doen dit jaar?!

Aangezien het dit jaar een lustrumjaar is, zijn de leden van het bestuur en de leiding al volop bezig om er een fantastisch programma van te maken. Dit programma zal alles te maken hebben met het thema van de 35e speelweek: HET VOUTE FEEST !!!

Het thema is gekozen, omdat het feest is! Dit is namelijk de 35e speelweek, een lustrumjaar dus. Maar… er schijnt wat onenigheid te zijn over de hoeveelste speelweek het nu eigenlijk is. Vanaf de 25e hebben we zeker goed geteld, maar er zijn mensen die beweren dat het pas de 34e speelweek is. Door het thema hieraan te koppelen pakken we dit meteen samen en tellen we vanaf nu gewoon door en vieren we dit jaar met het voute feest van de 35e speelweek. Dus haal je VOUTE kleding maar vast tevoorschijn uit de verkleedkist, dan kan je alvast in de stemming komen!

De inschrijvingen zijn dit jaar weer op CBS de Brug en wel op 15 en 22 juni 2011. Voor die tijd ontvangen jullie een inschrijfformulier die jullie vast kunnen invullen. Het inschrijfgeld is €17,50 per kind. Schrijf je dan ook snel in, want ná 1 juli wordt dit €22,50 per kind.

We zijn nog op zoek naar sponsoren die een bijdrage willen leveren om er een extra speciale speelweek van te maken dit jaar. Uw bijdrage is van harte welkom en kunt u overmaken op onze bankrekening: 11.95.81.728 bij de Rabobank t.n.v. St. Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug, ov.v. Speelweek 2011. Om dit jaar wat extra geld voor de activiteiten op te halen hebben wij het idee om vrijdagavond 5 augustus 2011 een programma voor de 16+-ers van Nieuwerbrug en ouders van de speelweek te organiseren. Dus zet deze datum vast in je agenda, want dit wil je zeker niet missen! In de volgende Nieuwsbrug hopen we jullie meer te kunnen vertellen. Natuurlijk kunt u ook hier op de website kijken.

Groeten namens het bestuur van de St. Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug
Lianne Verhagen

Nieuws van Speelweek 2011

11 jun

Het begint al op te schieten, nog ruim twee maandjes en dan is het al vakantie. De leiding is druk bezig om een mooi programma voor de speelweek in elkaar te zetten, maar het is nog niet helemaal rond. Omdat het dit jaar een feestelijk programma wordt om het lustrumjaar te vieren, hebben zij er iets meer werk aan dan normaal… Maar zij hebben er veel plezier in en wij hopen dat jullie weer een feestelijke week gaan krijgen deze zomer!

De inschrijvingen zijn dit jaar weer op school en wel op 15 en 22 juni. Voor die tijd ontvangen jullie een inschrijfformulier die jullie dan vast kunnen invullen. Het inschrijfgeld is €17,50 per kind. Schrijf je dan ook snel in, want ná 1 juli wordt dit €22,50 per kind.

Wij zijn nog op zoek naar sponsoren die een bijdrage willen leveren om er een extra speciale speelweek van te maken dit jaar. Uw bijdrage is van harte welkom en kunt u overmaken op onze bankrekening: 11.95.81.728 bij de Rabobank t.n.v. St. Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug o.v.v. Speelweek 2011.

In de volgende Nieuwsbrug en op onze website vertellen wij jullie wat het thema van dit jaar is!

Groeten namens het bestuur van de Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug