Menu Sluiten

Programma Groep 1

De speelweek is weer voorbij, dit is het programma voor Speelweek 2018. Wanneer het programma voor Speelweek 2019 bekend is, zal deze pagina worden geüpdatet.

Welkom op de Programmapagina voor Groep 1 (basisschoolgroepen 0 t/m 2). Hier kunt het dagelijkse programma vinden voor Speelweek Groep 1, het programma is onder voorbehoud van wijzigingen. Het programma is voor het laatst gewijzigd op: 17 juli 2018 21:28 uur.

Veelgestelde vragen

Begin 2019 heeft het bestuur een nieuwe samenstelling gekregen:

 • Robert van den Berg
  Voorzitter
 • Koen Veelenturf
  Secretaris
 • Agnita van Veldhuizen
  Penningmeester
 • Petra van der Neut
  Vrijwilligerszaken
 • Patricia
  Creatieve- en thematische vormgeving
 • Sharon van de Burgt
  Creatieve- en thematische vormgeving
 • Sylvia Kroone
  Catering
 • Dirk de Koning
  Terreinmeester

Het bestuur is (ook individueel) te bereiken via het contactformulier op de website.

Dit jaar is de speelweek van maandag 20 augustus 2018 tot en met vrijdag 24 augustus 2018 op het terrein evenwijdig aan de Gravin Jacobastraat (nieuwbouw).

Het bestuur is de afgelopen maanden heel druk geweest met het zoeken naar een geschikte locatie voor de Speelweek. Wat was het geval? Het verhoogde terrein waar wij de laatste jaren de Speelweek hebben gehouden, is verkocht aan projectontwikkelaar Steenvlinder die het terrein zal gaan voorbelasten voor huizenbouw. De uitdaging om een nieuwe locatie te vinden begon! Uiteindelijk was daar Floor Boer van Boer BV die hoorde van ons probleem en te hulp schoot. Zo komt de Speelweek nu aan de ándere kant van de nieuwgebouwde huizen in de Gravin Jacobastraat, het land áchter de dokterspraktijk. Met dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet!

Het is voor ouders niet toegestaan het speelweekterrein te betreden tijdens het programma van de speelweek en mee te doen aan de activiteiten. Uitzondering op de regel wordt gevormd door de kijkmiddag bij de huttenbouw, de Bonte Avond en het vrijdagavond-programma.

Op de woensdag tussen 12:00 en 12:30 uur en tussen 16:00 en 16:30 uur is het toegestaan voor ouders en verzorgers om het terrein te betreden om te kijken in het huttendorp.

Op donderdag- en vrijdagavond zijn ouders, verzorgers en andere belangstellenden welkom om de Bonte Avond en het vrijdagavondprogramma te bezoeken. Het is op donderdag echter niet toegestaan tussen 20:00 en 21:30 uur het huttendorp te betreden. Op vrijdag is iedereen van 17:00 uur tot 19:00 uur van harte welkom op het speelweekterrein.

Uw kind mag meedoen als hij of zij tijdens de speelweek 4 jaar oud is. Als uw kind tijdens de inschrijving nog niet 4 jaar is, maar tijdens de speelweek wel, dan is dat geen probleem. U kunt dan “Groep 0” aangeven tijdens de inschrijving. Voor de rest van de leeftijden worden de kinderen ingedeeld aan de hand van de basisschool-groepen van het afgelopen schooljaar.

Het bestuur van de Speelweek is bereikbaar op het telefoonnummer op het polsbandje dat uw kind op maandagochtend omkrijgt. Daarnaast zijn er nog twee extra telefoonnummers waar het bestuur van de Speelweek in geval van nood op te bereiken is:

 Telefoonnummer
In geval van nood06 - 8333 4357
Sylvia Kroone (bij geen gehoor)06 - 2556 5759

Heeft u vragen voor het bestuur in het algemeen, gebruikt u dan onze contactpagina.

Het inschrijven van de kinderen gebeurde jarenlang op de basisschool in de weken voorafgaand aan de zomervakantie. Sinds 2015 is het alleen mogelijk om kinderen online in te schrijven. Reden daarvoor is om u de mogelijkheid te geven uw kind(eren) in te schrijven wanneer u tijd heeft en niet verplicht wordt om op een van de inschrijfdagen op school te komen. U kunt nog tot 17 augustus 2018 inschrijven! Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Op maandag (20 augustus) worden de slaapbriefjes voor donderdagnacht (23 augustus) uitgedeeld (groepen 2, 3 en 4). U geeft hiermee aan dat u akkoord gaat dat uw kind blijft slapen in de hut. Het vriendelijke verzoek om het briefje uiterlijk woensdag (22 augustus) weer aan uw kind mee te geven. De briefjes kunnen worden ingeleverd bij iemand van het bestuur (roze polo's).

Het gebruik van mobiele telefoons door deelnemende kinderen is gedurende de programmering niet toegestaan.

De huttenbouw vindt elk jaar traditiegetrouw plaats op de woensdag. Een hele dag huttenbouwen samen met de leiding is voldoende om er een supergave hut van te maken. Spelen en ‘slapen’ in de hutten kan op donderdagavond vanaf ca 21:30 uur, na afloop van de Bonte Avond. 

Op vrijdag vindt traditioneel de huttenverbranding plaats. De brandstapel zal net als voorgaande jaren weer door de voorzitter ontstoken worden. De huttenverbranding vindt niet plaats op het nieuwe speelweekterrein. Het programma van de vrijdagavond incl. de huttenverbranding zal plaatsvinden op de Nieuwerbrugse IJsbaan.

Tijdens de Speelweek voelen wij ons verantwoordelijk voor het plezier en de veiligheid van uw kinderen die aan de week meedoen. U kunt ons daarbij helpen. Wilt u ervoor zorgen dat de leiding van de groep waar uw kind onder valt te allen tijde op de hoogte is dat een kind gebracht wordt en wat even belangrijk is wanneer het kind opgehaald wordt. Zeker op de donderdagavond waar alles en iedereen gezellig door elkaar loopt is het zeer moeilijk voor de leiding om overzicht te houden. Dus als u vertrekt laat het even weten aan de betreffende leiding van de groep waar uw kind deel van uitmaakt.

Bij inschrijving heeft u een of meerdere telefoonnummer(s) opgegeven waarop u bereikbaar bent bij eventuele calamiteiten. Wij zullen dit nummer ook gebruiken als blijkt dat uw kind zich tijdens de week dusdanig gedraagt dat, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen, het verwijderen voor de rest van de week van uw zoon/dochter de enige oplossing is. Dit is een beslissing die op bestuursniveau zal worden genomen. Wij willen de Speelweek voor ieder kind toegankelijk houden, tot het moment waaruit blijkt dat de beleving en de veiligheid van de andere kinderen in het gedrang komen. Wij zullen niet aarzelen om dit optimaal te waarborgen.

Net als de afgelopen jaren worden er veel leuke foto’s en filmpjes gemaakt tijdens de speelweek. Door steeds strengere wetgeving omtrent privacy hebben we besloten om vanaf jaargang 2018 alle foto’s alleen beschikbaar te maken voor de ouders/verzorgers die kinderen hebben ingeschreven. Dit doen we door middel van een wachtwoord. Het wachtwoord wordt in de inschrijfbevestiging per mail toegestuurd. Omdat we naast de afgeschermde fotopagina graag ook foto’s en filmpjes publiekelijk willen publiceren, vragen we tijdens de inschrijving daar toestemming voor.

Nee. Dit jaar is het terrein op een andere plek waar de speelweek ook geen eigen parkeerplaats heeft. Het is niet de bedoeling dat bezoekers van de speelweek in de Gravin Jacobastraat parkeren. Gelieve zoveel mogelijk op de (water)fiets of lopend te komen en anders uw auto te parkeren op het parkeerterrein tussen de tennisbaan en de Brandweer of het parkeerterrein naast het Wierickehuis. Houd er rekening mee dat de straten goed toegankelijk moeten blijven voor de bewoners en de hulpverlening!

Net als de voorgaande jaren zal er in de speelweektent voorafgaand aan de speelweek een Oecumenische Dienst worden gehouden. Op 19 augustus bent u vanaf 10:00 uur van harte welkom bij ons in de tent, de koffie zal dan klaarstaan! Om 10:30 uur zal de dienst beginnen. De dienst zal worden geleid door mw. Nellie Plaisier (namens de Rooms-Katholieke kerk in Bodegraven), Nathan Noorland (namens de Brugkerk) en ds. Martin van Oordt (namens de Bethlehemkerk). Een aantal bandleden van de Praiseband Refresh uit Bodegraven zullen zorgen voor de muzikale begeleiding.

Bonte Avond: kom verkleed!

Berg na de vakantie de duikbrillen en zwemvesten nog niet op! Het zou fantastisch zijn als jullie allemaal verkleed in stijl aanschuiven bij de Diep-in-de-zee-maar-wel-droog-BBQ! Daarnaast steunt u ons ook door gezellig te komen eten tijdens de Bonte Avond. De opbrengsten hiervan zijn namelijk ook erg belangrijk voor de Speelweek. Vanaf 17:30 uur kunt u op donderdagavond terecht in ons openluchtrestaurant bij de tent. De consumptiebonnen zijn te koop (liefst contant, PIN aanwezig) bij de ingang van het terrein. Voor alle kinderen die meedoen aan de Speelweek is er een consumptiekaart te krijgen bij de leiding. We verwachten dat iedereen tijdens de Bonte Avond op het terras even aanschuift en de kramen komt leegeten en -drinken. Om 20:00 uur zal het programma in de tent beginnen! Het bekijken van de hutten is alleen mogelijk vóór en ná de Bonte Avond.

Medewerking omwonenden

Ieder jaar rekenen wij bijna als een vanzelfsprekendheid op de medewerking van de omwonenden bij het tijdelijk afstaan van enkele parkeerplaatsen en de rust tijdens de bijna twee weken van de speelweek. Wij zijn u hier ontzettend dankbaar voor! Dit jaar zal de tent niet komen te staan op het verhoogde terrein naast de ijsbaan, maar op het terrein gelegen naast de Gravin Jacobastraat. Wij komen daardoor dichterbij de (nieuwbouw)huizen aan de andere kant van De Wijde Wiericke te staan, waarvoor wij op voorhand uw begrip vragen voor mogelijk wat meer geluidsoverlast. Begin juni hebben de directe omwonenden een bewonersbrief van ons gehad.

Oecumenische Dienst

Voorafgaand aan de speelweek zal er op zondag 19 augustus een Oecumenische Dienst worden gehouden in de speelweektent. Vanaf 10:00 uur bent u van harte welkom, de koffie staat klaar. Om 10:30 uur zal de dienst beginnen. De dienst zal worden geleid door mw. Nellie Plaisier (RK-kerk Bodegraven), Nathan Noorland (Brugkerk) en ds. Martin van Oordt (Bethlehemkerk). Een aantal bandleden van de Praiseband Refresh uit Bodegraven zullen zorgen voor de muzikale begeleiding.

Programma per dag

Maandag

Jongens en meisjes van groep 1, zijn jullie er klaar voor? Jullie gaan een superspannende week tegemoet… Zoek je stoere duikbril of zeemeerminnenstaart alvast maar op! Na de opening zullen de opperhoofden van de groep met jullie allemaal spannende spellen doen. Sandra en Lesley zullen jullie daar alles over gaan vertellen! Tussen 12:00 en 14:00 uur gaan jullie even naar huis om even lekker te eten en bij te komen. Vanaf 14:00 tot 16:00 uur zijn jullie weer van harte welkom om de Waterwereld speurtocht te doen door het dorp!

Dinsdag

Vandaag staat er iets heel erg leuks op het programma! Vandaag gaan we een dagje uit! Maar waar naartoe? De bus gaat ons brengen naar een schateiland! Namelijk Schateiland Zeumeren. Om 9:00 uur worden jullie verwacht en dan zal de bus ons brengen naar het spannende schateiland. Het vervoer wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring van Steenvlinder! Zij zijn op dit moment bezig om op het oude speelweekterrein 24 bouwkavels ‘bouwklaar’ te maken voor de nieuwe zelfbouwers. Tussen de middag blijven jullie met ons eten, dus neem wat lekkers mee om te eten en te drinken. Neem daarnaast ook een handdoek en wat extra droge kleren mee. Rond de klok van 16:00 uur zijn we weer terug bij het speelweekveld en kunnen jullie papa en mama alles vertellen over het gave uitje!

Woensdag

Vandaag een hele speciale dag! Vandaag gaan we ons Waterwerelddorp bouwen! Vanaf 9:00 uur gaan jullie aan de slag om de kartonnen hutten mooi te maken. Om 12:00 uur gaan jullie weer even naar huis en om 14:00 uur verwachten we jullie weer terug om de hutten mooi te versieren. Trek voor ’s middags kleren aan die heel erg vies mogen worden, want we gaan de hutten versieren met een mooi likje verf! Om 16:00 uur mogen jullie het mooie resultaat aan de papa’s en mama’s en opa’s en oma’s laten zien!

Donderdag

Vandaag is een hele spannende dag! Vandaag gaan jullie oefenen voor het spetterende optreden van de Bonte Avond! Ook staat er nog een heel leuk SpeelFreek Vonk-spel op het programma! Ken jij alle dieren die in en rondom het water leven? Vandaag starten we pas om 9:30 uur en blijven tussen de middag op het veld. Neem dus wat lekkers mee voor het middageten! Om 15:00 uur mogen jullie nog even thuis opladen voor een geweldige Bonte Avond!

Donderdagavond

Nadat je even hebt bijgeslapen thuis, is het om 17:30 uur tijd om lekker te komen eten bij ons! Alle kinderen krijgen van ons een lekkere smulkaart, maar ook alle ouders kunnen lekker mee-eten. Consumptiekaarten zijn te koop (contant, PIN aanwezig) bij de entree. Jullie hoeven geen slaapzak mee te nemen, want jullie slapen lekker in je eigen bedje vanavond, maar misschien kun je je grote broer of zus wel helpen? Om ongeveer 20:00 uur starten de optredens in de tent. Daarna gaan we aftellen en mogen alle oudere kinderen naar de hutten.

Vrijdag

Om 7:00 uur worden de oudere kinderen weer opgehaald uit hun hut. Jullie mogen nog lekker even blijven slapen. Jullie worden pas aan het einde van de middag verwacht voor de huttenverbranding. Om 17:00 uur staan de stoere mannen en vrouwen van de Nieuwerbrugse brandweer voor jullie klaar om jullie mee te nemen naar de spanning en sensatie die brandweerman/-vrouw heet! Daarna gaan we écht een mooi fikkie stoken… We gaan de hutten verbranden! Niet op het Speelweekveld, maar op het terrein van de IJsbaan. En dan… ohw… dan is de Speelweek alweer afgelopen en zeggen we tot volgend jaaaar!

Weekoverzicht 2018

DagTijd
Zondag
Oecumenische Dienst
10:00 uur, aanvang 10:30 uur
MaandagSpeelweekgroep 1-2:
09:00 uur - 12:00 uur
14:00 uur - 16:00 uur

Speelweekgroep 3-4:
09:00 uur - 16:00 uur
Dinsdag09:00 uur - 16:00 uur
Alle groepen gaan vandaag een dagje uit! Speelweekgroepen 1 en 2 gaan naar Schateiland Zeumeren, Speelweekgroepen 3 en 4 gaan naar Wipe Out Kids!
Woensdag09:00 uur - 12:00 uur
14:00 uur - 16:00 uur
Donderdag09:30 uur - 15:00 uur
17:30 uur - 21:30 uur (Openluchtrestaurant & Bonte Avond)
Vrijdag07:00 uur (ophalen kinderen speelweekgroep 2, 3 en 4)
17:00 uur - ~19:00 uur

Leiding 2019

SpeelweekLeiding 2019
Groep 1 (geel)Lesley & Sandra (aanspreekpunten), Petra (groepshoofd), Silvie, Felicia, Lucy, Diana, Cassandra, Evelien, Sem, Sanne, Tessa, Ilse, Noor, Maira, Nathaly, Femke en Tamara.
Groep 2 (rood)Rosan (aanspreekpunt), Koen (groepshoofd), Emma, Wessel, Jef, Maron, Rutger, Lise, Danjel, Renate, Mick, Davey en Menno.
Groep 3 (blauw)Tijmen (aanspreekpunt), Sharon (groepshoofd), Ruben, Joost, Senne, Nelleke, Vincent, Daan (van der Lely), Laura, Jos, Daan (van Selm), Michelle, Miranda, Denise en Susan.
Groep 4 (groen)Robert (aanspreekpunt), Sylvia (groepshoofd), Carla, Jits, Tjebbe, Truus, Jorg, Patricia en Dirk.