Menu Sluiten

Programma Groep 4

De speelweek is weer voorbij, dit is het programma voor Speelweek 2018. Wanneer het programma voor Speelweek 2019 bekend is, zal deze pagina worden geüpdatet.

Welkom op de Programmapagina voor Groep 4 (basisschoolgroepen 7 en 8). Hier kunt het dagelijkse programma vinden voor Speelweek Groep 4, het programma is onder voorbehoud van wijzigingen. Het programma is voor het laatst gewijzigd op: 17 juli 2018 21:32 uur.

Veelgestelde vragen

Begin 2019 heeft het bestuur een nieuwe samenstelling gekregen:

 • Robert van den Berg
  Voorzitter
 • Koen Veelenturf
  Secretaris
 • Agnita van Veldhuizen
  Penningmeester
 • Petra van der Neut
  Vrijwilligerszaken
 • Patricia
  Creatieve- en thematische vormgeving
 • Sharon van de Burgt
  Creatieve- en thematische vormgeving
 • Sylvia Kroone
  Catering
 • Dirk de Koning
  Terreinmeester

Het bestuur is (ook individueel) te bereiken via het contactformulier op de website.

Dit jaar is de speelweek van maandag 20 augustus 2018 tot en met vrijdag 24 augustus 2018 op het terrein evenwijdig aan de Gravin Jacobastraat (nieuwbouw).

Het bestuur is de afgelopen maanden heel druk geweest met het zoeken naar een geschikte locatie voor de Speelweek. Wat was het geval? Het verhoogde terrein waar wij de laatste jaren de Speelweek hebben gehouden, is verkocht aan projectontwikkelaar Steenvlinder die het terrein zal gaan voorbelasten voor huizenbouw. De uitdaging om een nieuwe locatie te vinden begon! Uiteindelijk was daar Floor Boer van Boer BV die hoorde van ons probleem en te hulp schoot. Zo komt de Speelweek nu aan de ándere kant van de nieuwgebouwde huizen in de Gravin Jacobastraat, het land áchter de dokterspraktijk. Met dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet!

Het is voor ouders niet toegestaan het speelweekterrein te betreden tijdens het programma van de speelweek en mee te doen aan de activiteiten. Uitzondering op de regel wordt gevormd door de kijkmiddag bij de huttenbouw, de Bonte Avond en het vrijdagavond-programma.

Op de woensdag tussen 12:00 en 12:30 uur en tussen 16:00 en 16:30 uur is het toegestaan voor ouders en verzorgers om het terrein te betreden om te kijken in het huttendorp.

Op donderdag- en vrijdagavond zijn ouders, verzorgers en andere belangstellenden welkom om de Bonte Avond en het vrijdagavondprogramma te bezoeken. Het is op donderdag echter niet toegestaan tussen 20:00 en 21:30 uur het huttendorp te betreden. Op vrijdag is iedereen van 17:00 uur tot 19:00 uur van harte welkom op het speelweekterrein.

Uw kind mag meedoen als hij of zij tijdens de speelweek 4 jaar oud is. Als uw kind tijdens de inschrijving nog niet 4 jaar is, maar tijdens de speelweek wel, dan is dat geen probleem. U kunt dan “Groep 0” aangeven tijdens de inschrijving. Voor de rest van de leeftijden worden de kinderen ingedeeld aan de hand van de basisschool-groepen van het afgelopen schooljaar.

Het bestuur van de Speelweek is bereikbaar op het telefoonnummer op het polsbandje dat uw kind op maandagochtend omkrijgt. Daarnaast zijn er nog twee extra telefoonnummers waar het bestuur van de Speelweek in geval van nood op te bereiken is:

 Telefoonnummer
In geval van nood06 - 8333 4357
Sylvia Kroone (bij geen gehoor)06 - 2556 5759

Heeft u vragen voor het bestuur in het algemeen, gebruikt u dan onze contactpagina.

Het inschrijven van de kinderen gebeurde jarenlang op de basisschool in de weken voorafgaand aan de zomervakantie. Sinds 2015 is het alleen mogelijk om kinderen online in te schrijven. Reden daarvoor is om u de mogelijkheid te geven uw kind(eren) in te schrijven wanneer u tijd heeft en niet verplicht wordt om op een van de inschrijfdagen op school te komen. U kunt nog tot 17 augustus 2018 inschrijven! Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Op maandag (20 augustus) worden de slaapbriefjes voor donderdagnacht (23 augustus) uitgedeeld (groepen 2, 3 en 4). U geeft hiermee aan dat u akkoord gaat dat uw kind blijft slapen in de hut. Het vriendelijke verzoek om het briefje uiterlijk woensdag (22 augustus) weer aan uw kind mee te geven. De briefjes kunnen worden ingeleverd bij iemand van het bestuur (roze polo's).

Het gebruik van mobiele telefoons door deelnemende kinderen is gedurende de programmering niet toegestaan.

De huttenbouw vindt elk jaar traditiegetrouw plaats op de woensdag. Een hele dag huttenbouwen samen met de leiding is voldoende om er een supergave hut van te maken. Spelen en ‘slapen’ in de hutten kan op donderdagavond vanaf ca 21:30 uur, na afloop van de Bonte Avond. 

Op vrijdag vindt traditioneel de huttenverbranding plaats. De brandstapel zal net als voorgaande jaren weer door de voorzitter ontstoken worden. De huttenverbranding vindt niet plaats op het nieuwe speelweekterrein. Het programma van de vrijdagavond incl. de huttenverbranding zal plaatsvinden op de Nieuwerbrugse IJsbaan.

Tijdens de Speelweek voelen wij ons verantwoordelijk voor het plezier en de veiligheid van uw kinderen die aan de week meedoen. U kunt ons daarbij helpen. Wilt u ervoor zorgen dat de leiding van de groep waar uw kind onder valt te allen tijde op de hoogte is dat een kind gebracht wordt en wat even belangrijk is wanneer het kind opgehaald wordt. Zeker op de donderdagavond waar alles en iedereen gezellig door elkaar loopt is het zeer moeilijk voor de leiding om overzicht te houden. Dus als u vertrekt laat het even weten aan de betreffende leiding van de groep waar uw kind deel van uitmaakt.

Bij inschrijving heeft u een of meerdere telefoonnummer(s) opgegeven waarop u bereikbaar bent bij eventuele calamiteiten. Wij zullen dit nummer ook gebruiken als blijkt dat uw kind zich tijdens de week dusdanig gedraagt dat, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen, het verwijderen voor de rest van de week van uw zoon/dochter de enige oplossing is. Dit is een beslissing die op bestuursniveau zal worden genomen. Wij willen de Speelweek voor ieder kind toegankelijk houden, tot het moment waaruit blijkt dat de beleving en de veiligheid van de andere kinderen in het gedrang komen. Wij zullen niet aarzelen om dit optimaal te waarborgen.

Net als de afgelopen jaren worden er veel leuke foto’s en filmpjes gemaakt tijdens de speelweek. Door steeds strengere wetgeving omtrent privacy hebben we besloten om vanaf jaargang 2018 alle foto’s alleen beschikbaar te maken voor de ouders/verzorgers die kinderen hebben ingeschreven. Dit doen we door middel van een wachtwoord. Het wachtwoord wordt in de inschrijfbevestiging per mail toegestuurd. Omdat we naast de afgeschermde fotopagina graag ook foto’s en filmpjes publiekelijk willen publiceren, vragen we tijdens de inschrijving daar toestemming voor.

Nee. Dit jaar is het terrein op een andere plek waar de speelweek ook geen eigen parkeerplaats heeft. Het is niet de bedoeling dat bezoekers van de speelweek in de Gravin Jacobastraat parkeren. Gelieve zoveel mogelijk op de (water)fiets of lopend te komen en anders uw auto te parkeren op het parkeerterrein tussen de tennisbaan en de Brandweer of het parkeerterrein naast het Wierickehuis. Houd er rekening mee dat de straten goed toegankelijk moeten blijven voor de bewoners en de hulpverlening!

Net als de voorgaande jaren zal er in de speelweektent voorafgaand aan de speelweek een Oecumenische Dienst worden gehouden. Op 19 augustus bent u vanaf 10:00 uur van harte welkom bij ons in de tent, de koffie zal dan klaarstaan! Om 10:30 uur zal de dienst beginnen. De dienst zal worden geleid door mw. Nellie Plaisier (namens de Rooms-Katholieke kerk in Bodegraven), Nathan Noorland (namens de Brugkerk) en ds. Martin van Oordt (namens de Bethlehemkerk). Een aantal bandleden van de Praiseband Refresh uit Bodegraven zullen zorgen voor de muzikale begeleiding.

Bonte Avond: kom verkleed!

Berg na de vakantie de duikbrillen en zwemvesten nog niet op! Het zou fantastisch zijn als jullie allemaal verkleed in stijl aanschuiven bij de Diep-in-de-zee-maar-wel-droog-BBQ! Daarnaast steunt u ons ook door gezellig te komen eten tijdens de Bonte Avond. De opbrengsten hiervan zijn namelijk ook erg belangrijk voor de Speelweek. Vanaf 17:30 uur kunt u op donderdagavond terecht in ons openluchtrestaurant bij de tent. De consumptiebonnen zijn te koop (liefst contant, PIN aanwezig) bij de ingang van het terrein. Voor alle kinderen die meedoen aan de Speelweek is er een consumptiekaart te krijgen bij de leiding. We verwachten dat iedereen tijdens de Bonte Avond op het terras even aanschuift en de kramen komt leegeten en -drinken. Om 20:00 uur zal het programma in de tent beginnen! Het bekijken van de hutten is alleen mogelijk vóór en ná de Bonte Avond.

Medewerking omwonenden

Ieder jaar rekenen wij bijna als een vanzelfsprekendheid op de medewerking van de omwonenden bij het tijdelijk afstaan van enkele parkeerplaatsen en de rust tijdens de bijna twee weken van de speelweek. Wij zijn u hier ontzettend dankbaar voor! Dit jaar zal de tent niet komen te staan op het verhoogde terrein naast de ijsbaan, maar op het terrein gelegen naast de Gravin Jacobastraat. Wij komen daardoor dichterbij de (nieuwbouw)huizen aan de andere kant van De Wijde Wiericke te staan, waarvoor wij op voorhand uw begrip vragen voor mogelijk wat meer geluidsoverlast. Begin juni hebben de directe omwonenden een bewonersbrief van ons gehad.

Oecumenische Dienst

Voorafgaand aan de speelweek zal er op zondag 19 augustus een Oecumenische Dienst worden gehouden in de speelweektent. Vanaf 10:00 uur bent u van harte welkom, de koffie staat klaar. Om 10:30 uur zal de dienst beginnen. De dienst zal worden geleid door mw. Nellie Plaisier (RK-kerk Bodegraven), Nathan Noorland (Brugkerk) en ds. Martin van Oordt (Bethlehemkerk). Een aantal bandleden van de Praiseband Refresh uit Bodegraven zullen zorgen voor de muzikale begeleiding.

Programma per dag

Hebben we er zin in?! Voor sommige (bijna) pubers uit de oudste groep is het alweer de laatste Speelweek! De oudste groep heeft al jaren een vaste groep routiniers als leiding. De groep staat onder leiding van Robert van den Berg. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via de contactformulieren op de website.

Maandag

“Ik ben er klaar voor, ik ben er klaar voor!” Vanaf vandaag gaan jullie een spetterende week tegemoet in de wondere Waterwereld van Nieuwerbrug! In deze drukke week gaan jullie allerlei leuke dingen doen… Dit jaar starten we een beetje anders dan jullie gewend zijn. We gaan dit jaar niet naar het zwembad! Maar….. Neem wel zwemkleding, handdoek, lunch en je fiets mee! Nadat Piraat Rick jullie welkom heeft geheten, zal hij jullie op pad sturen rondom Nieuwerbrug. Rond de klok van 16:00 uur zijn we weer terug op het veld.

Dinsdag

Op de maandag hebben jullie de Waterwereld goed verkend. Vandaag staat er een grote verrassing op het programma! Dit jaar pakken we goed uit met een passend waterwereld-uitje… Om 9:00 uur verwachten we jullie op het veld om te verzamelen en daarna gaan we met de bus naar Zoelen. We gaan namelijk naar het ontzettend gave Wipe Out Kids! Het vervoer wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring van Steenvlinder! Zij zijn op dit moment bezig om op het oude speelweekterrein 24 bouwkavels ‘bouwklaar’ te maken voor de nieuwe zelfbouwers. Dus pak je zwemspullen maar weer tevoorschijn, je handdoek en wat te eten voor tussen de middag, want het beloofd een ontzettend leuke dag te worden. Rond de klok van 16:00 uur hopen we weer terug te zijn op het speelweekveld.

Woensdag

Vorig jaar is jullie mooie huttendorp weer afgebroken en verbrand in de brandstapel… Tijd dus om weer eens wat nieuws te bouwen! Vanaf 9:00 uur gaan jullie werken aan het nieuwe gedeelte van De Wijde Wiericke. Hebben jullie je bouwtekening al gemaakt? We hoeven jullie als ervaren speelweekkinderen niet uit te leggen dat je vandaag stevige schoenen moet aantrekken, toch? Liggen de hamers en spijkers al klaar? Neem dit jaar niet hele kleine of hele grote spijkers mee i.v.m. het opruimen van het veld op vrijdag voor de leiding. Tussen 12:00 uur en 14:00 uur kunnen jullie even bijkomen en weer eens even thuis eten. Vanaf 14:00 uur kunnen jullie weer los om je hut af te maken. Vanaf 16:00 uur kun je je mooie hut showen aan je vader, moeder, broer, zus, goudvis, enz. Natuurlijk hoeven jullie het niet helemaal alleen te doen, jullie krijgen ook weer hulp van je leiding om dit jaar weer een mooie hut te maken!

Donderdag

Op donderdagochtend kan je nog even iets langer blijven liggen, we beginnen namelijk pas om 9:30 uur! Ben je al klaar voor de Bonte Avond? Heb je al leuke ideeën? Het belooft weer een groot feest te worden, maar er moet natuurlijk nog wel even geoefend worden… Ook staat er nog een (water)spellencircuit op het programma. Neem vandaag een lunchpakketje mee, want we hebben het vandaag te druk om tussen de middag naar huis te gaan! Om 15:00 uur mogen jullie naar huis om je spullen klaar te leggen voor in de hut.

Donderdagavond

De klok slaat 17:30 uur, het is tijd om met je ouders, vrienden en wie dan ook naar het speelweekterrein te komen om een vorkje mee te prikken bij onze Diep-in-de-zee-maar-wel-droog-BBQ! Vanaf die tijd kunnen jullie ook de spullen voor de nacht naar de hutten brengen. Wat nemen jullie allemaal mee? Wat in ieder geval niet mag zijn energiedranken en natuurlijk geen alcohol. Chips, snoepjes en ander drinken mogen natuurlijk wel! Eten jullie je niet misselijk? Voor alle deelnemende kinderen is er een consumptiekaart te krijgen bij de leiding, de rest kan een consumptiekaart kopen aan de poort (PIN aanwezig, liefst contant) om lekker met ons mee te eten. Rond de klok van 20:00 uur zullen we starten met de Bonte Avond. Na de spectaculaire afsluiting is het tijd om te gaan slapen. Nou ja, slapen… Blijf jij het langst wakker?

Vrijdag

Ben jij nog wakker in de vroege ochtend? Om 7:00 uur is het tijd om wakker te worden en kunnen jullie worden opgehaald. Nog even lekker thuis uitslapen. De leiding zal ondertussen de hutten afbreken en de houtstapel maken op het terrein van de ijsbaan. We gaan niet de hutten verbranden op het nieuwe speelweekterrein, maar op een voor ons hele bekende plek! Rond 17:00 uur zullen de stoere dames en heren van de Brandweer leuke waterspellen komen doen! Daarna gaan we een lekker fikkie stoken. En dan is helaas de speelweek alweer voorbij… Zien we jullie volgend jaar weer terug? Of voor groep 8: zien we jullie als leiding terug over twee jaar!?

Weekoverzicht 2018

DagTijd
Zondag
Oecumenische Dienst
10:00 uur, aanvang 10:30 uur
MaandagSpeelweekgroep 1-2:
09:00 uur - 12:00 uur
14:00 uur - 16:00 uur

Speelweekgroep 3-4:
09:00 uur - 16:00 uur
Dinsdag09:00 uur - 16:00 uur
Alle groepen gaan vandaag een dagje uit! Speelweekgroepen 1 en 2 gaan naar Schateiland Zeumeren, Speelweekgroepen 3 en 4 gaan naar Wipe Out Kids!
Woensdag09:00 uur - 12:00 uur
14:00 uur - 16:00 uur
Donderdag09:30 uur - 15:00 uur
17:30 uur - 21:30 uur (Openluchtrestaurant & Bonte Avond)
Vrijdag07:00 uur (ophalen kinderen speelweekgroep 2, 3 en 4)
17:00 uur - ~19:00 uur

Leiding 2019

SpeelweekLeiding 2019
Groep 1 (geel)Lesley & Sandra (aanspreekpunten), Petra (groepshoofd), Silvie, Felicia, Lucy, Diana, Cassandra, Evelien, Sem, Sanne, Tessa, Ilse, Noor, Maira, Nathaly, Femke en Tamara.
Groep 2 (rood)Rosan (aanspreekpunt), Koen (groepshoofd), Emma, Wessel, Jef, Maron, Rutger, Lise, Danjel, Renate, Mick, Davey en Menno.
Groep 3 (blauw)Tijmen (aanspreekpunt), Sharon (groepshoofd), Ruben, Joost, Senne, Nelleke, Vincent, Daan (van der Lely), Laura, Jos, Daan (van Selm), Michelle, Miranda, Denise en Susan.
Groep 4 (groen)Robert (aanspreekpunt), Sylvia (groepshoofd), Carla, Jits, Tjebbe, Truus, Jorg, Patricia en Dirk.