Menu Sluiten

Programma-backup

Welkom op de programmapagina voor Speelweek Nieuwerbrug 2019! De speelweek van 2019 is dit jaar 26 t/m 30 augustus. U kunt hier informatie vinden over de speelweek. Per groep is er een uitgebreid programma te vinden via de onderstaande knoppen.

Van de voorzitter

Een nieuwe voorzitter, een oud gezicht. Vanaf 2019 ben ik de voorzitter van de speelweek geworden. Mijn naam is Robert van den Berg en ik denk dat de meesten mij wel kennen. Ik ben geboren en getogen in Nieuwerbrug en onder andere mijn vader heeft ooit aan de wieg gestaan van de speelweek in Nieuwerbrug. Wij, Joyce en ik, wonen sinds 2016 samen en hebben al 6 jaar een relatie. En afgelopen 3 juli is er een mooie zoon bij gekomen, genaamd Lux. Dus ik zit qua speelweek de komende tijd gebakken.

Ik ben ongeveer 13 jaar leiding en aanspreekpunt speelweekgroep 4. Ooit heb ik jarenlang vanaf de zijlijn gezegd hoe het allemaal moest, totdat mijn huidige zwager Pepijn van der Burgt en consorten mij over de streep trokken om leiding te worden. Dat beviel me prima. En dan vanaf 2019 het stokje van voorzitter overgenomen van Rick van Duijn.

Denk nu niet dat ik totaal veranderd ben, want ik doe nog steeds alles op dezelfde manier. Ik blijf ook aanspreekpunt bij groep 4, maar zal wat meer op de voorgrond treden. Ik hoop dat we ook dit jaar weer een fantastische week gaan beleven, waar de samba vanaf knalt!

Thema 2019

Het thema van Speelweek Nieuwerbrug 2019 is:

We gaan ons dit jaar onderdompelen in het zomercarnaval! Haal de korte broeken en de zonnebrillen maar tevoorschijn! Het belooft een hele leuke feestweek te worden.

Oecumenische Dienst

Net als de voorgaande jaren zal er in de speelweektent voorafgaand aan de speelweek een Oecumenische Dienst worden gehouden. Samen met een heleboel Nieuwerbruggers, de band Refresh uit Bodegraven en de voorgangers van de Bethlehemkerk, de Sint-Willibrorduskerk Bodegraven en de Brugkerk hopen wij weer op een prachtige dienst. Op 25 augustus bent u vanaf 10:00 uur van harte welkom bij ons in de tent, de koffie zal dan klaarstaan! Om 10:30 uur zal de dienst beginnen.

In welke groep zit(ten) mijn kind(eren)?

De groepsindeling van de speelweek wordt gedaan op basis van de basisschoolgroep van het afgelopen schooljaar:

Tijden van de speelweek

Let op! Dit zijn de voorlopige tijden. Het definitieve programma kan licht afwijken!

DagGroep 1Groep 2Groep 3Groep 4
Zondag
25 aug
Oecumenische Dienst
10:00 uur, aanvang 10:30 uur
Maandag
26 aug
09:00 - 12:00 uur
14:00 - 16:00 uur
09:00 - 12:00 uur
14:00 - 16:00 uur
09:00 - 16:00 uur09:00 - 16:00 uur
Dinsdag
27 aug
10:00 - 15:00 uur
Zie programma
10:00 - 15:00 uur
Zie programma
09:00 - 16:00 uur09:00 - 16:00 uur
Woensdag
28 aug
09:00 - 12:00 uur
14:00 - 16:00 uur
09:00 - 12:00 uur
14:00 - 16:00 uur
09:00 - 12:00 uur
14:00 - 16:00 uur
09:00 - 12:00 uur
14:00 - 16:00 uur
Donderdag
29 aug
08:30 - 12:00 uur
16:00 - 21:30 uur
08:30 - 12:30 uur*
15:00 - 21:30 uur
08:30 - 13:30 uur*
16:00 - 21:30 uur
08:30 - 13:30 uur*
16:00 - 21:30 uur
Vrijdag
30 aug
17:00 - 19:00 uur07:00 uur ophalen
17:00 - 19:00 uur
07:00 uur ophalen
17:00 - 19:00 uur
07:00 uur ophalen
17:00 - 19:00 uur
* = Tussen 12:00 en 13:00 uur krijgen de kinderen de gelegenheid om de hutten in te richten. Groep 2 gaat rond 12:30 uur naar huis, Groep 3 en 4 blijven nog even voor een leuk spel en gaan rond 13:15~13:30 naar huis.

Locatie Speelweek 2019

Vorig jaar zijn we met de speelweek verhuisd naar een ander terrein gelegen achter de Gravin Jacobastraat. Steenvlinder was druk bezig om het voormalig trapveldje geschikt te maken voor huizenbouw en de ijsbaan was te drassig voor de speelweektent. Dit jaar is er weer een boel gebeurd rondom De Wijde Wiericke. Als het goed is, is begin juni zand gestort op het ijsbaanterrein om ook dit terrein geschikt te maken voor huizenbouw. Dat betekent dat het terrein nu wel geschikt is voor de speelweek. Daarom verhuizen we dit jaar weer terug naar onze vertrouwde plek: de ijsbaan! Gelieve zo veel mogelijk op de fiets te komen of de auto te parkeren naast het Wierickehuis of de tennisbaan!

De speelweek is te bereiken via de kruising Graaf Florisweg/Graaf Albrechtstraat (A) t.h.v. het Wierickehuis of de kruising Korte Waarder/Graaf Albrechtstraat (A) t.h.v. oude locatie smid. De ingang van het veld bevind zich bij het IJsclubgebouwtje achterin de Gravin Mariastraat (B).

Veelgestelde vragen

Begin 2020 heeft het bestuur een nieuwe samenstelling gekregen:

 • Robert van den Berg
  Voorzitter
 • Koen Veelenturf
  Secretaris
 • Petra van der Neut
  Penningmeester, Vrijwilligerszaken
 • Sharon van de Burgt
  Creatieve- en thematische vormgeving
 • Sylvia Kroone
  Catering
 • Dirk de Koning
  Terreinmeester

Het bestuur is (ook individueel) te bereiken via het contactformulier op de website.

Dit jaar is de speelweek van maandag 24 augustus 2020 tot en met vrijdag 26 augustus 2020 op het terrein van de Nieuwerbrugse IJsbaan (Gravin Mariastraat).

Het is voor ouders/verzorgers niet toegestaan het speelweekterrein te betreden tijdens het programma van de speelweek en mee te doen aan de activiteiten. Uitzondering op de regel wordt gevormd door de kijkmiddag bij de huttenbouw, de Bonte Avond en het vrijdagavond-programma.

Op de woensdag tussen 12:00 en 12:30 uur en tussen 16:00 en 16:30 uur is het toegestaan voor ouders en verzorgers om het terrein te betreden om te kijken in het huttendorp.

Op donderdag- en vrijdagavond zijn ouders, verzorgers en andere belangstellenden welkom om de Bonte Avond en het vrijdagavondprogramma te bezoeken. Het is op donderdag echter niet toegestaan tussen 19:00 en 21:30 uur het huttendorp te betreden. Op vrijdag is iedereen van 17:00 uur tot 19:00 uur van harte welkom op het speelweekterrein.

Uw kind mag meedoen als hij of zij tijdens de speelweek 4 jaar oud is. Als uw kind tijdens de inschrijving nog niet 4 jaar is, maar tijdens de speelweek wel, dan is dat geen probleem. U kunt dan “Groep 0” aangeven tijdens de inschrijving. Voor de rest van de leeftijden worden de kinderen ingedeeld aan de hand van de basisschool-groepen van het afgelopen schooljaar.

Het bestuur van de Speelweek is bereikbaar op het telefoonnummer op het polsbandje dat uw kind op maandagochtend omkrijgt. Daarnaast zijn er nog twee extra telefoonnummers waar het bestuur van de Speelweek in geval van nood op te bereiken is:

 Telefoonnummer
In geval van nood06 - 8333 4357
Robert van den Berg (bij geen gehoor)06 - 2198 4091
Sylvia Kroone (bij geen gehoor)06 - 2556 5759

Heeft u vragen voor het bestuur in het algemeen, dan kunt u onze contactpagina gebruiken.

Het inschrijven van de kinderen gebeurde jarenlang op de basisschool in de weken voorafgaand aan de zomervakantie. Sinds 2015 is het alleen mogelijk om kinderen online in te schrijven. Reden daarvoor is om u de mogelijkheid te geven uw kind(eren) in te schrijven wanneer u tijd heeft en niet verplicht wordt om op een van de inschrijfdagen op school te komen. U kunt nog tot 25 augustus 2019 inschrijven! Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Op maandag (26 augustus) worden de slaapbriefjes voor donderdagnacht (29 augustus) uitgedeeld (groepen 2, 3 en 4). U geeft hiermee aan dat u akkoord gaat dat uw kind blijft slapen in de hut. Het vriendelijke verzoek om het briefje uiterlijk woensdag (28 augustus) weer aan uw kind mee te geven. De briefjes kunnen worden ingeleverd bij iemand van het bestuur (roze polo's).

Het gebruik van mobiele telefoons door deelnemende kinderen is gedurende de programmering niet toegestaan.

De huttenbouw vindt elk jaar traditiegetrouw plaats op de woensdag. Een hele dag huttenbouwen samen met de leiding is voldoende om er een supergave hut van te maken. Spelen en ‘slapen’ in de hutten kan op donderdagavond vanaf ca 21:30 uur, na afloop van de Bonte Avond. 

Op vrijdag vindt traditioneel de huttenverbranding plaats. De brandstapel zal net als voorgaande jaren weer door de voorzitter ontstoken worden.

Tijdens de Speelweek voelen wij ons verantwoordelijk voor het plezier en de veiligheid van uw kinderen die aan de week meedoen. U kunt ons daarbij helpen. Wilt u ervoor zorgen dat de leiding van de groep waar uw kind onder valt te allen tijde op de hoogte is dat een kind gebracht wordt en wat even belangrijk is wanneer het kind opgehaald wordt. Zeker op de donderdagavond waar alles en iedereen gezellig door elkaar loopt is het zeer moeilijk voor de leiding om overzicht te houden. Dus als u vertrekt laat het even weten aan de betreffende leiding van de groep waar uw kind deel van uitmaakt.

Bij inschrijving heeft u twee of drie telefoonnummer(s) opgegeven waarop u bereikbaar bent bij eventuele calamiteiten. Wij zullen dit nummer ook gebruiken als blijkt dat uw kind zich tijdens de week dusdanig gedraagt dat, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen, het verwijderen voor de rest van de week van uw zoon/dochter de enige oplossing is. Dit is een beslissing die op bestuursniveau zal worden genomen. Wij willen de Speelweek voor ieder kind toegankelijk houden, tot het moment waaruit blijkt dat de beleving en de veiligheid van de andere kinderen in het gedrang komen. Wij zullen niet aarzelen om dit optimaal te waarborgen.

Net als de afgelopen jaren worden er veel leuke foto’s en filmpjes gemaakt tijdens de speelweek. Door steeds strengere wetgeving omtrent privacy hebben we besloten om vanaf jaargang 2018 alle foto’s alleen beschikbaar te maken voor de ouders/verzorgers die kinderen hebben ingeschreven. Dit doen we door middel van een wachtwoord. Het wachtwoord wordt in de inschrijfbevestiging per mail toegestuurd. Omdat we naast de afgeschermde fotopagina graag ook foto’s en filmpjes publiekelijk willen publiceren, vragen we tijdens de inschrijving daar toestemming voor.

Nee. Het speelweekterrein heeft geen eigen parkeerplaats. Het is niet de bedoeling dat bezoekers van de speelweek in de Gravin Mariastraat parkeren. Gelieve zoveel mogelijk op de fiets of lopend te komen en anders uw auto te parkeren op het parkeerterrein tussen de tennisbaan en de Brandweer of het parkeerterrein naast het Wierickehuis. Houd er rekening mee dat de straten goed toegankelijk moeten blijven voor de bewoners en de hulpverlening!


Net als de voorgaande jaren zal er in de speelweektent voorafgaand aan de speelweek een Oecumenische Dienst worden gehouden. Samen met een heleboel Nieuwerbruggers, de band Refresh uit Bodegraven en de voorgangers van de Bethlehemkerk, de Sint-Willibrorduskerk Bodegraven en de Brugkerk hopen wij weer op een prachtige dienst. Op 23 augustus bent u vanaf 10:00 uur van harte welkom bij ons in de tent, de koffie zal dan klaarstaan! Om 10:30 uur zal de dienst beginnen.