Menu Sluiten

Programma Groep 1

Welkom op de Programmapagina voor Groep 1 (basisschoolgroepen 0 t/m 2). Hier kunt het dagelijkse programma vinden voor de hele speelweek. Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen. Het programma is voor het laatst gewijzigd op: 13 juli 2019 12:00 uur.

Veelgestelde vragen

Begin 2020 heeft het bestuur een nieuwe samenstelling gekregen:

 • Robert van den Berg
  Voorzitter
 • Koen Veelenturf
  Secretaris
 • Petra van der Neut
  Penningmeester, Vrijwilligerszaken
 • Sharon van de Burgt
  Creatieve- en thematische vormgeving
 • Sylvia Kroone
  Catering
 • Dirk de Koning
  Terreinmeester

Het bestuur is (ook individueel) te bereiken via het contactformulier op de website.

Dit jaar is de speelweek van maandag 24 augustus 2020 tot en met vrijdag 26 augustus 2020 op het terrein van de Nieuwerbrugse IJsbaan (Gravin Mariastraat).

Het is voor ouders/verzorgers niet toegestaan het speelweekterrein te betreden tijdens het programma van de speelweek en mee te doen aan de activiteiten. Uitzondering op de regel wordt gevormd door de kijkmiddag bij de huttenbouw, de Bonte Avond en het vrijdagavond-programma.

Op de woensdag tussen 12:00 en 12:30 uur en tussen 16:00 en 16:30 uur is het toegestaan voor ouders en verzorgers om het terrein te betreden om te kijken in het huttendorp.

Op donderdag- en vrijdagavond zijn ouders, verzorgers en andere belangstellenden welkom om de Bonte Avond en het vrijdagavondprogramma te bezoeken. Het is op donderdag echter niet toegestaan tussen 19:00 en 21:30 uur het huttendorp te betreden. Op vrijdag is iedereen van 17:00 uur tot 19:00 uur van harte welkom op het speelweekterrein.

Uw kind mag meedoen als hij of zij tijdens de speelweek 4 jaar oud is. Als uw kind tijdens de inschrijving nog niet 4 jaar is, maar tijdens de speelweek wel, dan is dat geen probleem. U kunt dan “Groep 0” aangeven tijdens de inschrijving. Voor de rest van de leeftijden worden de kinderen ingedeeld aan de hand van de basisschool-groepen van het afgelopen schooljaar.

Het bestuur van de Speelweek is bereikbaar op het telefoonnummer op het polsbandje dat uw kind op maandagochtend omkrijgt. Daarnaast zijn er nog twee extra telefoonnummers waar het bestuur van de Speelweek in geval van nood op te bereiken is:

 Telefoonnummer
In geval van nood06 - 8333 4357
Robert van den Berg (bij geen gehoor)06 - 2198 4091
Sylvia Kroone (bij geen gehoor)06 - 2556 5759

Heeft u vragen voor het bestuur in het algemeen, dan kunt u onze contactpagina gebruiken.

Het inschrijven van de kinderen gebeurde jarenlang op de basisschool in de weken voorafgaand aan de zomervakantie. Sinds 2015 is het alleen mogelijk om kinderen online in te schrijven. Reden daarvoor is om u de mogelijkheid te geven uw kind(eren) in te schrijven wanneer u tijd heeft en niet verplicht wordt om op een van de inschrijfdagen op school te komen. U kunt nog tot 25 augustus 2019 inschrijven! Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Op maandag (26 augustus) worden de slaapbriefjes voor donderdagnacht (29 augustus) uitgedeeld (groepen 2, 3 en 4). U geeft hiermee aan dat u akkoord gaat dat uw kind blijft slapen in de hut. Het vriendelijke verzoek om het briefje uiterlijk woensdag (28 augustus) weer aan uw kind mee te geven. De briefjes kunnen worden ingeleverd bij iemand van het bestuur (roze polo's).

Het gebruik van mobiele telefoons door deelnemende kinderen is gedurende de programmering niet toegestaan.

De huttenbouw vindt elk jaar traditiegetrouw plaats op de woensdag. Een hele dag huttenbouwen samen met de leiding is voldoende om er een supergave hut van te maken. Spelen en ‘slapen’ in de hutten kan op donderdagavond vanaf ca 21:30 uur, na afloop van de Bonte Avond. 

Op vrijdag vindt traditioneel de huttenverbranding plaats. De brandstapel zal net als voorgaande jaren weer door de voorzitter ontstoken worden.

Tijdens de Speelweek voelen wij ons verantwoordelijk voor het plezier en de veiligheid van uw kinderen die aan de week meedoen. U kunt ons daarbij helpen. Wilt u ervoor zorgen dat de leiding van de groep waar uw kind onder valt te allen tijde op de hoogte is dat een kind gebracht wordt en wat even belangrijk is wanneer het kind opgehaald wordt. Zeker op de donderdagavond waar alles en iedereen gezellig door elkaar loopt is het zeer moeilijk voor de leiding om overzicht te houden. Dus als u vertrekt laat het even weten aan de betreffende leiding van de groep waar uw kind deel van uitmaakt.

Bij inschrijving heeft u twee of drie telefoonnummer(s) opgegeven waarop u bereikbaar bent bij eventuele calamiteiten. Wij zullen dit nummer ook gebruiken als blijkt dat uw kind zich tijdens de week dusdanig gedraagt dat, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen, het verwijderen voor de rest van de week van uw zoon/dochter de enige oplossing is. Dit is een beslissing die op bestuursniveau zal worden genomen. Wij willen de Speelweek voor ieder kind toegankelijk houden, tot het moment waaruit blijkt dat de beleving en de veiligheid van de andere kinderen in het gedrang komen. Wij zullen niet aarzelen om dit optimaal te waarborgen.

Net als de afgelopen jaren worden er veel leuke foto’s en filmpjes gemaakt tijdens de speelweek. Door steeds strengere wetgeving omtrent privacy hebben we besloten om vanaf jaargang 2018 alle foto’s alleen beschikbaar te maken voor de ouders/verzorgers die kinderen hebben ingeschreven. Dit doen we door middel van een wachtwoord. Het wachtwoord wordt in de inschrijfbevestiging per mail toegestuurd. Omdat we naast de afgeschermde fotopagina graag ook foto’s en filmpjes publiekelijk willen publiceren, vragen we tijdens de inschrijving daar toestemming voor.

Nee. Het speelweekterrein heeft geen eigen parkeerplaats. Het is niet de bedoeling dat bezoekers van de speelweek in de Gravin Mariastraat parkeren. Gelieve zoveel mogelijk op de fiets of lopend te komen en anders uw auto te parkeren op het parkeerterrein tussen de tennisbaan en de Brandweer of het parkeerterrein naast het Wierickehuis. Houd er rekening mee dat de straten goed toegankelijk moeten blijven voor de bewoners en de hulpverlening!


Net als de voorgaande jaren zal er in de speelweektent voorafgaand aan de speelweek een Oecumenische Dienst worden gehouden. Samen met een heleboel Nieuwerbruggers, de band Refresh uit Bodegraven en de voorgangers van de Bethlehemkerk, de Sint-Willibrorduskerk Bodegraven en de Brugkerk hopen wij weer op een prachtige dienst. Op 23 augustus bent u vanaf 10:00 uur van harte welkom bij ons in de tent, de koffie zal dan klaarstaan! Om 10:30 uur zal de dienst beginnen.

Bonte Avond: kom verkleed!

Dit jaar steken we de Bonte Avond in een nieuw jasje! De donderdag gaat er dit jaar iets anders uitzien dan u gewend bent. Lees het programma dus goed door! De kinderen hebben op de donderdag in de ochtend een programma, een middagpauze thuis en donderdagmiddag weer een programma die doorloopt tot ’s avonds. Rond 17:00 uur halen we de ouders op van de speelweekkinderen met een optocht rondom de Graaf Albrechtstraat/Graaf Florisweg. Heeft u nog wat in de kast hangen in de categorie ‘Zomercarnaval’? Na aankomst op het speelweekveld is iedereen welkom om een vorkje mee te eten in ons openluchtrestaurant. Rond 19:00 uur starten de optredens van de kinderen en vanaf 20:00 uur hebben we een verrassing! Het bekijken van de hutten is alleen mogelijk tussen de middag en ná de Bonte Avond.

Medewerking omwonenden

Ieder jaar rekenen wij bijna als een vanzelfsprekendheid op de medewerking van de omwonenden bij het tijdelijk afstaan van enkele parkeerplaatsen en de rust tijdens de bijna twee weken van de speelweek. Wij zijn u hier ontzettend dankbaar voor! Dit jaar zijn we weer terug bij het terrein van de ijsbaan achter de Gravin Mariastraat. Wij vragen op voorhand uw begrip voor mogelijk wat geluidsoverlast.

Oecumenische Dienst

Net als de voorgaande jaren zal er in de speelweektent voorafgaand aan de speelweek een Oecumenische Dienst worden gehouden. Samen met een heleboel Nieuwerbruggers, de band Refresh uit Bodegraven en de voorgangers van de Bethlehemkerk, de Sint-Willibrorduskerk Bodegraven en de Brugkerk hopen wij weer op een prachtige dienst. Op 25 augustus bent u vanaf 10:00 uur van harte welkom bij ons in de tent, de koffie zal dan klaarstaan! Om 10:30 uur zal de dienst beginnen.

Programma per dag

Maandag

Jongens en meisjes van groep 1, zijn jullie er klaar voor? Jullie gaan een superspannende week tegemoet… Pak je sambaballen uit de kast en trek wat zomers aan, want het wordt heet op het zomercarnaval. Het zal een dag worden vol sport en spel. Sandra en Lesley zullen jullie daar alles over gaan vertellen! Tussen 12:00 en 14:00 uur gaan jullie even naar huis om even lekker te eten en bij te komen. Vanaf 14:00 tot 16:00 uur zijn jullie weer van harte welkom om het strand van de speelweek te betreden.

Ochtend: 9:00 uur – 12:00 uur
Middag: 14:00 uur – 16:00 uur

Dinsdag

Vandaag staat er iets heel erg leuks op het programma! Vandaag gaan we een dagje uit! Maar waar naartoe? Jullie papa’s en/of mama’s mogen jullie naar een hele leuke speelplek brengen! We gaan klimmen en klauteren in de jungle van Gouda. Om 10:00 uur worden jullie verwacht bij: Ballorig Gouda (Burgermeester van Reenensingel 125, 2803PA Gouda). Eten en drinken krijgen jullie van ons! Rond 15:00 uur kunnen jullie weer opgehaald worden.

Ochtend/middag: 10:00 – 15:00 uur
Ophalen en brengen door ouders/verzorgers in Gouda

Woensdag

Vandaag een hele speciale dag! Vandaag gaan we ons zomerse carnavaldorp bouwen! Vanaf 9:00 uur gaan jullie aan de slag om de kartonnen hutten mooi te maken. Om 12:00 uur gaan jullie weer even naar huis en om 14:00 uur verwachten we jullie weer terug om de hutten mooi te versieren. Trek voor ’s middags kleren aan die heel erg vies mogen worden, want we gaan de hutten versieren met een mooi likje verf! Het is heel goed mogelijk dat er een spatje verf op je kleren komt… Om 16:00 uur mogen jullie het mooie resultaat aan de papa’s en mama’s en opa’s en oma’s laten zien!

Ochtend: 9:00 uur – 12:00 uur
Middag: 14:00 uur – 16:00 uur

Donderdag

Het is tijd om een show te maken! Vandaag gaan jullie oefenen voor de optredens van de Bonte Avond! Ook staan er nog wat andere leuke dingetjes op het programma. Vandaag beginnen we ietsje eerder, namelijk om 8:30 uur. De kinderen van Groep 1 gaan om 12:00 uur lekker nog even naar huis om even uit te rusten, want het wordt een lange avond!

Ochtend: 8:30 uur – 12:00 uur

Donderdagmiddag/-avond

Om 16:00 uur zijn jullie weer van harte welkom! De ouders gaan dan nog even naar huis. In de tussentijd gaan wij de laatste puntjes op de ‘i’ zetten, om onze carnavalsoptocht voor te bereiden. Om 17:00 uur gaan we de ouders ophalen met een optocht rond de Graaf Albrechtsraat/Graaf Florisweg. Na aankomst op het veld is er voor iedereen de gelegenheid om lekker te eten en te drinken in ons openluchtrestaurant aan de Nieuwerbrugse Copacabana. Alle kinderen krijgen van ons een lekkere smulkaart, voor de ouders zijn consumptiekaarten te koop aan de poort (PIN eventueel aanwezig). Rond 19:00 uur zullen de eerste optredens beginnen. Na de feestavond gaan jullie lekker slapen in je eigen bedje, maar misschien blijft je grote broer en/of zus wel slapen in de hutten? Als de Bonte Avond is afgelopen mogen zij naar de hutten toe!

Middag/avond: 16:00 uur – 21:30 uur
17:00 uur halen we de ouders op in een optocht rond de Graaf Albrechtstraat/Graaf Florisweg

Vrijdag

Om 7:00 uur worden de oudere kinderen weer opgehaald uit hun hut. Jullie mogen nog lekker even blijven slapen. Jullie worden pas aan het einde van de middag verwacht voor de huttenverbranding. Om 17:00 uur staat er een echte pannenkoekenbakker voor jullie klaar om voor jullie pannenkoeken te bakken! Ook staan de stoere mannen en vrouwen van de Nieuwerbrugse brandweer voor jullie klaar om leuke waterspelletjes te doen! Daarna gaan we een mooi fikkie stoken… We gaan de hutten verbranden! En dan… oh… dan is de Speelweek alweer afgelopen en zeggen we tot volgend jaar!

Middag/avond: 17:00 – 19:00 uur

Weekoverzicht 2019

DagGroep 1Groep 2Groep 3Groep 4
Zondag
25 aug
Oecumenische Dienst
10:00 uur, aanvang 10:30 uur
Maandag
26 aug
09:00 - 12:00 uur
14:00 - 16:00 uur
09:00 - 12:00 uur
14:00 - 16:00 uur
09:00 - 16:00 uur09:00 - 16:00 uur
Dinsdag
27 aug
10:00 - 15:00 uur
Zie programma
10:00 - 15:00 uur
Zie programma
09:00 - 16:00 uur09:00 - 16:00 uur
Woensdag
28 aug
09:00 - 12:00 uur
14:00 - 16:00 uur
09:00 - 12:00 uur
14:00 - 16:00 uur
09:00 - 12:00 uur
14:00 - 16:00 uur
09:00 - 12:00 uur
14:00 - 16:00 uur
Donderdag
29 aug
08:30 - 12:00 uur
16:00 - 21:30 uur
08:30 - 12:30 uur*
15:00 - 21:30 uur
08:30 - 13:30 uur*
16:00 - 21:30 uur
08:30 - 13:30 uur*
16:00 - 21:30 uur
Vrijdag
30 aug
17:00 - 19:00 uur07:00 uur ophalen
17:00 - 19:00 uur
07:00 uur ophalen
17:00 - 19:00 uur
07:00 uur ophalen
17:00 - 19:00 uur
* = Tussen 12:00 en 13:00 uur krijgen de kinderen de gelegenheid om de hutten in te richten. Groep 2 gaat rond 12:30 uur naar huis, Groep 3 en 4 blijven nog even voor een leuk spel en gaan rond 13:15~13:30 naar huis.

Leiding 2019

SpeelweekLeiding 2019
Groep 1 (geel)Lesley & Sandra (aanspreekpunten), Petra (groepshoofd), Felicia, Lucy, Diana, Cassandra, Sem, Sanne, Tessa, Ilse, Noor, Maira, Nathaly, Femke en Tamara.
Groep 2 (rood)Rosan (aanspreekpunt), Koen (groepshoofd), Emma, Wessel, Jef, Maron, Rutger, Lise, Danjel, Renate, Mick, Davey en Menno.
Groep 3 (blauw)Tijmen (aanspreekpunt), Sharon (groepshoofd), Ruben, Joost, Senne, Nelleke, Vincent, Daan (van der Lely), Laura, Jos, Daan (van Selm), Michelle, Miranda, Denise en Susan.
Groep 4 (groen)Robert (aanspreekpunt), Sylvia (groepshoofd), Carla, Jits, Martine, Rick, Tjebbe, Truus, Jorg, Patricia en Dirk.