Menu Sluiten

Huisregelement

Omgangsregels

Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug wil kinderen, ouders en vrijwilligers een zo veilig mogelijke omgeving bieden. Vandaar dat we actief bezig zijn met veiligheid en ons conformeren aan het stappenplan In Veilige Handen, van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Meer informatie vind je op de website van de NOV.

Iedereen die meedoet aan de speelweek onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijke reglement van de stichting en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom! Wie dat niet doet wordt daarop aangesproken en eventueel geweerd van deelname aan de speelweek.

Wij als speelweek vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze stichting alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hierzo aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Wij vragen van alle vrijwilligers, kinderen, hun ouders/verzorgers of andere bezoekers dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de stichting;
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft;
 3. Ik val de ander niet lastig;
 4. Ik berokken de ander geen schade;
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie;
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen;
 7. Ik negeer de ander niet;
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen;
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee;
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan;
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht;
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk;
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp;
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Gedragscode

Wij als stichting vinden een veilige omgeving voor haar deelnemende kinderen én vrijwilligers heel erg belangrijk. Daarom hebben wij als stichting voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers. Wanneer je bij ons als vrijwilliger of stagiair(e) bent aangemeld, vragen wij je deze gedragscode te lezen.

Lees hier de gedragscode.

Meldprotocol

Dit protocol beschrijft hoe te handelen bij situaties is waarin sprake is van (vermoedens) van ongewenst gedrag, of erger, seksueel misbruik, en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. Het protocol biedt bescherming aan de melder/degenen die naar het protocol handelen, aan het vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol geeft ook een verplichting: te handelen op de vastgelegde manier.

Lees hier het meldprotocol.