Menu Sluiten

Privacyverklaring

Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug, ook wel Speelweek Nieuwerbrug, gevestigd te Weijpoort 68, 2415 BZ Nieuwerbrug, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.

[one_half]
Contactgegevens:
Weijpoort 68
2415 BZ Nieuwerbrug
[/one_half]

[one_half_last]
Postadres:
Weijpoort 33
2415 BW Nieuwerbrug
[/one_half_last]


Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Informatie over gezondheid;
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken? Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Jeugdvakantiespelen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Soms delen we uw gegevens met andere partijen, die geen verwerker zijn. Met deze partijen spreken wij af dat ze uw gegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben gekregen. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan: MailChimp (nieuwsbriefbeheer) en/of Mollie Payments (voor het afhandelen van de betaling van het inschrijfgeld).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

De cookies die worden geplaatst voor Google Analytics worden in het onderstaande overzicht weergeven:

Cookie: Google Analytics
Naam: _gat_gtag_UA_10596930_1
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 1 minuut

Cookie: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 10 minuten

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 24 uur

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/ contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier. Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • TLS (voorheen SSL): Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk (‘https’) en het hangslotje in de adresbalk;
 • DKIM, SPF en DMARC: Dit zijn drie Internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam of emails die bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen;
 • DNSSEC: Dit is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (speelweeknieuwerbrug.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (185.104.29.46); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres;
 • Versleuteling van data met AES-256 encryptie.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

https://speelweeknieuwerbrug.nl is een website van Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug. De stichting is als volgt te bereiken:

[one_half]
Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug
Weijpoort 68
2415 BZ Nieuwerbrug
[/one_half]

[one_half_last]
Secretariaat:
Weijpoort 33
2415 BW Nieuwerbrug
[/one_half_last]


Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41172573
Telefoonnummer (bij nood tijdens de speelweek): 06-83334357
E-mailadres (secretariaat): contactformulier


Register van verwerkingsactiviteiten

WatVan wieWelke gegevensBijzondere gegevensWie werkt ermeeMet wie wordt het gedeeldBewaartermijn
Inschrijvingen van deelnemers van Speelweek NieuwerbrugOuders/verzorgers en DeelnemersNAW-gegevens, Telefoonnummer(s), Mailadres, Geboortedata, Basisschoolgroep, Geslacht, Zwemdiploma('s), Bankrekeningnummer en Internetbrowser en apparaat typeInformatie over gezondheid en Gegevens van personen jonger dan 16 jaarBestuur en Aanspreekpunten leidingNiemand. Alleen in uitzonderingsgevallen met (medische) hulpverlenersMaximaal 3 jaar na aflopen van de speelweek.
Vrijwilligers van Speelweek NieuwerbrugVrijwilligersNAW-gegevens, Telefoonnummer(s), Mailadres, Geboortedata en Internetbrowser en apparaat typeInformatie over gezondheid en Gegevens van personen jonger dan 16 jaarBestuurNiemand. Alleen in uitzonderingsgevallen met (medische) hulpverlenersZolang de vrijwilliger actief is, daarna worden gegevens bewaard voor het archief.
Contactgegevens via het contactformulierMensen die het contactformulier invullen en versturenNAW-gegevens, Telefoonnummer(s), Mailadres en Internetbrowser en apparaat typeGeenBestuurNiemandIn principe twee jaar, tenzij het nodig is voor het archief om te bewaren.
NieuwsbriefDegene die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrie, Ouders/verzorgers van deelnemers en VrijwilligersVoor- en achternaam, Mailadres en IP-adresGeenBestuurMailchimpZolang de betrokkene zijn toestemming niet heeft herroepen.
Foto's en video'sDeelnemers, Vrijwilligers en Bezoekers/passanten van de activiteitenBeeldGeenBestuurDe foto's worden geüpload (afgeschermd) naar Flickr (SmugMug), zijn alleen zichtbaar via website van speelweek. Video's worden geüpload naar YouTube. Beiden worden ontsloten via deze website.Zolang de betrokkene zijn toestemming niet heeft herroepen.

Dataverwerkingsovereenkomsten